Optimum Group engageert zich om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen. Onze bedrijfsprocessen worden continu verbeterd om zo Mens, Maatschappij en Milieu beter van dienst te zijn.

MVO

Optimum Group engageert zich om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen. Onze bedrijfsprocessen worden continu verbeterd om zo Mens, Maatschappij en Milieu beter van dienst te zijn.

1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Optimum Group engageert zich om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen. Onze bedrijfsprocessen worden continu verbeterd om zo Mens, Maatschappij en Milieu beter van dienst te zijn. Hieronder vindt u een inventarisatie van de activiteiten die bijdragen aan ons MVO-beleid.


2. Milieu

 • Leveranciers worden geselecteerd mede op basis van hun bijdrage in verband met milieu, maatschappij en mens.
 • Een onafhankelijke milieucoördinator voert regelmatige controles uit en helpt mee om zoveel mogelijk milieuvriendelijk te handelen.
 • Duurzaam aankoopbeleid en groepage bestellingen verlagen de CO2 uitstoot.
 • Studie in verband met totale eliminatie van solventen in hulpstoffen ; geen gebruik van solventen in grondstoffen.
 • Investeringen en aanpassingen in het productieproces om zoveel mogelijk gebruik te maken van milieubesparende technieken (studie over zonnepanelen).
 • Afvalscheiding Alkmaar (plastic, papier, rest).
 • Gebruik regenwater voor toilet/koeling drukpersen.
 • Inktwasmachines zonder waterverbruik.


3. Mens

 • Ondersteuning van sociale doelen (Clini-clowns, Kanker Liga, Rotary, De Wroeter sociale groendienst) en sponsoring Duchenne Heroes, Breda Beach, WNF project in NL.
 • Ethical trading policy.
 • EHBO training, elk gebouw AED aanwezig.
 • Werkpakt Enschede; Beste werkgever gemeente Enschede.
 • Streven naar; juiste m/v op juiste plek; iedere dag met plezier naar je werk.


4. Terrein & Gebouw

 • Optimum Group heeft een 100m bufferzone met inheemse beplanting aangelegd om de geleidelijke overgang tussen industriële zone, natuurzone en natuurreservaat te garanderen. Dit gebeurde in samenwerking met de plaatselijke natuurorganisatie.
 • De gebouwen van Optimum Group voldoen aan de nieuwste isolatietechnieken om CO2 uitstoot en onze energieafdruk te verminderen.
 • De terreinen rondom het gebouw worden door de plaatselijke sociale groendienst zuiver gehouden. Zij maken enkel gebruik van natuurlijke middelen om de bestrijding van bijvoorbeeld onkruid aan te gaan.
 • Panden in Breda en Alkmaar zijn voorzien van zonnepanelen.
 • Panden in Breda en Enschede voorzien van LED-verlichting.
 • Binnen de Optimum Group wordt er gebruik gemaakt van elektrische auto’s.
 • UV-technieken die zorgen voor minder energieverbruik.
 • Hergebruik van restwarmte drukpersen.


5. Water & Energie

 • Optimum Group maakt enkel gebruik van groene energie.
 • Optimum Group maakt uitsluitend gebruik van waterbasis- en UV gedroogde inkten.
 • Optimum Group beschikt over een eigen IBA (bacteriële activatie) systeem met een eigen zuiveringsstation van het sanitair afval.
 • De vrijgekomen warmte in de productie wordt hergebruikt en verlaagt daardoor de CO2 uitstoot.


6. Verpakking

 • 100% gebruik van inwisselbare europallets en systematische herbruik van derde partij pallets
 • Afvalbeleid : vergevorderd systeem van sortering en ophalen van alle afval met beperkte aantal ophalingen om de CO2 uitstoot te minimaliseren
 • Samenwerking met leveranciers en klanten om het gebruik van dunner materiaal te bevorderen
 • De grondstof voor papier is hout. Het grootste gedeelte komt uit verantwoord beheerde bossen uit Noord-Europa, vooral Scandinavië. Het aandeel bos dat beheerd wordt onder PEFC en FSC keurmerken neemt sterk toe.


7. Maatschappij

Door de hoger vermelde maatregelen is Optimum Group een winstgevende organisatie die hierdoor zijn bijdrage aan de maatschappij levert.

Neem contact met ons op
Neem contact met ons op
Direct contact Meer weten